Om Staffans Snickeri

Staffans Snickeri håller till i Lagga utanför Uppsala. Vi är ett fullt modernt utrustat snickeri inklusive eget måleri. Vi är ett familjeföretag med ett stort kontaktnät. För oss är kontakten med kunderna väldigt betydelsefull och även om vi naturligtvis spenderar mycket av vår tid i snickeriet är det för oss minst lika viktigt att vi är ute hos våra kunder för att montera produkterna som ni har beställt. Flertalet av våra sju finsnickare har träteknisk utbildning och bland våra snickare finns även specialkunskaper, till exempel utbildade bildhuggare. Vi har också stor kunskap i egen tillverkning av profilstål för att kunna kopiera gamla foder och lister.

Staffans Snickeri utför arbete i gamla miljöer, både privata och statliga, i Stockholm och Uppsala med omnejd. Våra kunder är alltifrån privatpersoner som vi tillverkar skräddarsydda produkter åt till arkitekter, byggföretag och statliga verk. Vi utför arbeten där det krävs hög kvalité och millimeteranpassad inredning, exempelvis kyrkor, kulturmärkta byggnader, museum och slott. Vi tillverkar även fönster.

35 års erfarenhet har gett oss gedigna kunskaper inom inredningssnickerier och vårt arbete är det roligaste vi vet! Vi ser varje uppdrag som en utmaning och vårt mål är att kunden alltid ska vara nöjd med sin beställning.

omoss